• İlaçların en hayırlısı hacamat, müshil ve sülüktür.(Kenzu’l-Ummal, h.no: 28167-Beyhakî’den naklen)

  /photos/1.jpg

  Lisanu’l-Arap’ta da (“ALK” maddesi).”Amir / Şabî’den yapılan Rivayete göre, Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “İlaçların en güzeli, sülük ve hacamattır.” denilerek, söz konusu hadise atıfta bulunulmuştur.’

 • Şu hadis-i şerifi de asla unutmamalıyız: “Sülük tedavisi bir şifa kaynağıdır.” Bu hadis-i şerifin kaynakları da şunlardır:’

  /photos/2.jpg

  1- Nihaye 3/290; Harbi 3/1217, 1221; Kübra 9/346; E.Davud Merasil s.182; F.Kadir 3/495; E.Nuaym vr.35b 72a.; İ.Ebi Şeybe 6/424. 2- Bağdadi s.83-84. 3- Kayyim s.354-55.

 • İlaçların en hayırlısı hacamat, müshil ve sülüktür.(Kenzu’l-Ummal, h.no: 28167-Beyhakî’den naklen)

  /photos/3.jpg

  Lisanu’l-Arap’ta da (“ALK” maddesi).”Amir / Şabî’den yapılan Rivayete göre, Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “İlaçların en güzeli, sülük ve hacamattır.” denilerek, söz konusu hadise atıfta bulunulmuştur.’

 • İhramda Hacamat Mecbur Kalmadıkça Olmaz

  /photos/4.jpg

  Nâfi anlatıyor: "İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) dedi ki: "İhramlı kimse kaçınılmaz bir sebepten dolayı mecbur kalmadıkça hacamat olamaz."

 • Hacamat Orucu Bozmuyor

  /photos/5.jpg

  Ebu Sa'id (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Üç şey vardır orucu bozmaz: Hacamat olmak (kan aldırmak), kusmak, ihtilam olmak.''

 • Resulullah Başından Hacamat Olurdu

  /photos/6.jpg

  Resulullah (sav) ihramlı iken hacamat oldu (kan aldırdı). (Bu metin Sahiheyn'in metnidir.) Buhari merhumun bir diğer rivayetinde: "[Resulullah (sav)] oruçlu iken hacamat oldu" denir. Yine Buhari'nin bir diğer rivayetinde: "[Resulullah (sav) ihramlı iken çektiği ağrı sebebiyle başından hacamat oldu" denir. Bir diğer rivayette: "Şakika denen (başının ön kısmındaki) bir ağrı sebebiye, Lahyu Cemel adında Mekke yolu üzerindeki bir su başında, başının ortasından hacamat oldu" denir.

 • Rasulullah Ayağından Hacamat Olurdu

  /photos/7.jpg

  Resulullah (sav) ihramlı iken ayağının sırtından çektiği bir ağrı sebebiyle hacamat oldu. (Nesai'nin rivayetinde "...Maruz kaldığı incinme sebebiyle (ayağının sırtımdan hacamat oldu)" denmiştir.)


 • Ümmü Seleme Annemiz de Hacamat Yaptırmıştır

  /photos/8.jpg

  ‘’Ümmü Seleme annemiz (Rasulallah SAV hanımlarından biri)  Hacamat yaptırmak için Hz. Rasulallah Efendimizden (SAV) den izin istedi.Rasulallah (SAV) Efendimiz Ebu Taybe’ye emretti, Ümmü Seleme’ye Hacamat yap diye.  (Ravi) dedi ki:  Ebu Taybe, Ümmü Seleme’nin sütkardeşiydi herhalde. Ya da Ebu Taybe henüz ergen değildi.’’

 • Rasulallah (s.a.v.) Kan Alan Kimseye Ücretini Öderdi

  photos/9.jpg

  Abdullah İbn Abbâs (r.a)'tan rivayet edilmiştir: “Rasulallah (s.a.v.) kan aldırdı. Kan alan kimseye ücretini ödedi ve bur¬nuna da ilaç damlattı.”

 • "Hacamat olmaya devam et! Ümmetine de hacamat olmalarını emret!"

  /photos/10.jpg

   İbnu Abbas der ki: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Miraç gecesinde, meleklerden mürekkeb bir cemaate her uğrayışında: "Hacamat olmaya devam et! Ümmetine de hacamat olmalarını emret!" derlerdi."
  Tirmizi, Tıbb 12, (2054).

 • Şifa üç şeydedir

  /photos/11.jpg

  İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Şifa üç şeydedir:
  - Bal şerbeti.
  - Kan aldırma.
  - Ateşle dağlama.
  Ancak ümmetimi dağlamaktan menediyorum."
  Bir rivayette: "Balda, hacamat olmada şifa vardır." denmiştir." Buhari, Tıbb 3.

 

Sülük Tarihi

Sülük Tarihi

 

 SÜLÜK TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ
• Sülük tarihte bilinen en eski tedavi yöntemlerinden biridir.
• 20. Yüzyıl başlarına kadar çok yaygın kullanılmış ve önemini korumuştur.
• Eski Avrupa dillerinde ‘doktor’ veya ‘iyileştirici’ anlamında kullanılmıştır.
• 4. Parmak eski İngilizcede læcfinger (leech finger-sülük parmağı), Latincede digitus medicus, Yunancada daktylus iatrikos olarak adlandırılmıştır. Çünkü eskiden 4. Parmaktaki damarın direk kalbe bağlandığı varsayılırdı. 4. Parmak sağlıkla ve kalple direk ilişkili sayılır ve bu yüzden evlilik andına kalben bağlılığın işareti olarak yüzük bu parmağa takılırdı.
• Rusya’da ilk Sülük enstitüsü 200 yıl önce kurulmuştur.
• 1900’lü yılların başında kanın pıhtılaşmasını geciktirici ilaçların bulunmasından sonra Avrupada gözden düşmeye başlamıştır.
• Rusya ve diğer Sovyet ülkelerinde yaygın kullanımı devam etmiştir.
• 1868’de Louis Pasteur beyin damarı tıkanıklığına bağlı felç geçirmiş ve doktorunun uyguladığı sülük tedevisi ile iyileşmiş ve tıbbın gelişmesine katkılarına devam etmiştir.
• Düzenli sülük uygulaması yaptırdığı bilinenlerin arasında Napolyon, Stalin, Rus Çarları ve Rus aristokratlarını sayabiliriz.
• Şu an Almanyada Essen ve Berlinde iki sülük araştırma enstitüsü bulunmaktadır.
• Almanya, İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkelerindeçeşitli üniversitelerde özellikle 1960 tan sonra artan şekilde sülükle ilgili araştırmalar yapılmaktadır.
• ABDde 2004’te Plastik Cerrahi dalında 2005’te de tüm tıp dallarında kullanılmak üzere sülük tedavisi kabul edilmiştir ve tıbbi kullanımı hızla yayılmaktadır.
• Sülüğün eskiden sadece pis kanı emdiği düşünülürken 19. Yüzyılın sonlarında hirüdin adı verilen bir enzimi salgıladığı bulunmuştur.
• Daha sonra giderek artan şekilde başka birçok enzim salgıladığı bulunmuş ve bunlardan 30-40 kadarının tıbbi ve biyolojik etkileri oldukça iyi çalışılmış durumdadır. Elektroforez yöntemiyle yapılan calışmalarda daha henüz detayları çalışılmamış 100 den fazla enzimin sülük tarafından salgılandığı bilinmektedir.

Sülükle tedavi anlamına gelen Hirudoterapi, antik çağlardan beri hekimler tarafından tedavi aracı olarak kullanılmıştır. Sülük tedavisi ile ilgili ilk kaynaklar M.Ö. XV. yüzyılda yaşamış Babilli hekimlere kadar gitmektedir. Yine M.Ö. III. yüzyılda Mısır hekimlerinin vazgeçilmez tedavi yöntemleri arasında yer aldığı bilinmektedir. Ayrıca MÖ. 2. yüzyılda Ege kıyılarında yaşamış olan hekim Nikandros, M.S. I yüzyılda Yunan hekim Pliniy ve M.S. II. yüzyılda yaşamış olan Galen sülük tedavisi uygulamışlardır. İbn-i Sina’nın kitaplarında da sülük tedavisi yerini almıştır. Ne var ki, 20. yüzyılda doğadan elini çeken insanlık sülük tedavisini unutmuştur. Ta ki bundan birkaç on yıl önce Amerikalı araştırmacı Roy Sawyer sülüklerin potansiyel tedavi edici etkilerini ortaya koyup dünyanın ilk modern sülük üretim çiftliğini (Biopharm - İngiltere) kurana dek…


Çin tıbbında Sülüklerin kullanıldıgını kanıtlayan 2.000 yıl öncesine ait olduğu sanılan tarihi eser..


Tahmini 4.000 yıl öncesine ait oldugu tespit edilen. Mezopotamya bulunan tarihi heykel !!!


3.100 yıl öncesine ait oldugu tespit edilen.
Mısırda bulunan yazıtta tıbbi sülügün kullanıldıgı ispatlamaktadır.
Kopan uzuvların tedavisinde ve Erkeklerin sünnet edildikten sonra Sülüklerin kullanıldıgı göstermektedir..

 

 Sülüklerin tarihi ve “Hirudoterapi”

Sülükler halkalı solucan türündendir. Canlıların kanını emerek yaşamını sürdüren dış parazit (ektoparazit) olarak tanımlanırlar. Bilinen 650 çeşit sülük türü vardır. Fakat tıbbi uygulamalarda kullanılan Tıbbi Sülük “Hirudo medicinalis” dir.
Tıbbi sülüğün baş kısmında gözleri bulunmaktadır. Ve ağız yapısında üç çenesi, yutağın etrafında tükrük bezleri mevcuttur. Tükrük bezleri besin olarak alınan kanın pıhtılaşmasını önleyen hirudin salgısı ihtiva eder. Keskin çenelerinin yardımıyla derinin 1,5 mm derinliği boyunca ısırabilirler, emdiği kan hacmi yaklaşık 5-15ml dir. Isırdığı yerden ayrıldıktan sonra bölgede (yaklaşık olarak 3 - 24 saat) kanama olabilir. Bir tedavi seansında çoğunlukla bireyler 5 ile 12 adet tıbbi sülük uygulamaktadırlar..
Sülükle Tedavi’nin Latince ismi Hirudoterapi ‘dir.
Sülükler binlerce yıldır tedavi edici amaç için kullanılmıştır. Mısırlı firavunların sülükleri tedavilerde kullandıkları da saptanmıştır. Daha sonra büyük Hipokrat doktorlarından Galenus Avitsenna sülüklerin yardımıyla, hastaların acılarını dindirdiği bilinmektedir. Orta çağ döneminde Avrupa’da sülükler, birçok hastalığın tedavisi için uygulanmış ve resmi olarak kullanılması onaylanmıştır.

Hirudoterapi özellikle, XVIII. yüzyılı sonuna doğru ve XIX. yüzyılın yarısına doğru yaygın olarak uygulanmıştır. Ancak, o zaman doktorlar sülüklerin tıpta kullanılmalarına çok önem verdiler. Doktorlar bir çok hastalıklarda sülükleri kullandı ve 200 hastalığı iyileştirdi. Kontrol edilemeyen sülük kullanımı, Hirudoterapi’ ye kuşkuyla bakılmasına sebep olmuştur ve çok sayıda doktor bu tedavi şeklini reddetmiştir.
Bugün tıbbi sülüklerle yapılan tedaviye ilginin artması, bu tedavi şekline güveni ve doğal tedaviye dönüşü göstermektedir. Hirudoterapi’ye övgü değildir, sadece insan sağlığı yönünde tedbirli ve mantıklı bir davranışın işaretidir.
Hirudoterapi ‘ nin tedavi edici etkisi çeşitli etkiler gösterir. Organların işleyiş biçimi, Refleks sistemi ve biyolojik etkileri. Sülükleri genellikle hastanın derisinde refleks hareketi meydana getiren noktalara uygulanır. Sülükler ısırdığı noktadaki mekanizmayı harekete geçirir ve kan akışının sağlanmasında oldukça başarılıdır. İkinci olarak, daha sonra sülüğün ısırdığı bölgede bir süre kan akışı meydana gelir.Ve üçüncü olarak kan emilirken içinde 100 ‘den fazla enzimin bulunduğu salyasını yumuşak bir hareketle insan vücuduna salgılar, vücudun içinde birikip atılamayan sıvıları çeker insan organizmasını düzenler.

 

Tıbbi Sülüğün Salyası şu maddeleri içerir ;
• Hirudin 
• Destabilase 
• Hirustasin 
• Bdellins
• Hyaluronidase
• Tryptase inhibitor 
• Eglins 
• Factor Xa inhibitor 
• Complement inhibitors 
• Carboxypeptidase A inhibitors
• Histaminelike substances 
• Acetylcholine 
• Anesthetics subsctance 
Ayrıca sülüğün salyası bakterilere karşı koyucu antibakteriyel özelliğe sahiptir.

Aeromonas hydrophila
Sülüğün bağırsağında “Aeromonas hydrophila” bakterisi bulunmakta ve sülüğün aldığı kanı hazımlaştırmaktadır. Bu bakterinin bünyesi zayıf kişilerde alerji yaptığı görülmektedir. Böyle bir alerji ile karşılaşırlarsa doktorunuza danışmanızı öneririz.

Hirudoterapi, bir çok hastalığın tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmıştır.
Hirudoterapi’ nin 5-10 seans arasında 5-12 arası sülük tedavisi uygulandığı ve iyi sonuçlar alındığı klinik bilgilerle kaydedilmiştir.

Tıbbi sülüğün kullanıldığı bazı alanlar;

• Kardiyoloji 
• Pnömoloji 
• Gastroenteroloji 
• Endokrinoloji
• Jinekoloji 
• Üroloji
• Göz 
• İmmünoloji 
• Ve Diğerleri

Tıbbi Sülüğün insan organizmasındaki temel etkileri;
• Kanın pıhtılaşmasını önler
• Pıhtıların çözülmesini sağlar
• Hipoksi ‘yi düzenler
• Kan’daki oksijen miktarını arttırır
• Düşük tansiyon (normale çevirir)
• Yüksek tansiyon düzenler
• İltihaplı yaraların tedavi sürecini hızlandırır
• Damarlardaki kan dolaşımını düzenler
• Yağların eritilmesini sağlar
• Nabız, sinir ve kasları düzenler
• Genel refleksi düzenler
• Damar duvarlarını düzenler
• Antibakteriyel koruyucudur

 

BU SİTEDEKİ BİLGİLER İZİNSİZ ÇOĞALTILAMAZ