• İlaçların en hayırlısı hacamat, müshil ve sülüktür.(Kenzu’l-Ummal, h.no: 28167-Beyhakî’den naklen)

  /photos/1.jpg

  Lisanu’l-Arap’ta da (“ALK” maddesi).”Amir / Şabî’den yapılan Rivayete göre, Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “İlaçların en güzeli, sülük ve hacamattır.” denilerek, söz konusu hadise atıfta bulunulmuştur.’

 • Şu hadis-i şerifi de asla unutmamalıyız: “Sülük tedavisi bir şifa kaynağıdır.” Bu hadis-i şerifin kaynakları da şunlardır:’

  /photos/2.jpg

  1- Nihaye 3/290; Harbi 3/1217, 1221; Kübra 9/346; E.Davud Merasil s.182; F.Kadir 3/495; E.Nuaym vr.35b 72a.; İ.Ebi Şeybe 6/424. 2- Bağdadi s.83-84. 3- Kayyim s.354-55.

 • İlaçların en hayırlısı hacamat, müshil ve sülüktür.(Kenzu’l-Ummal, h.no: 28167-Beyhakî’den naklen)

  /photos/3.jpg

  Lisanu’l-Arap’ta da (“ALK” maddesi).”Amir / Şabî’den yapılan Rivayete göre, Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “İlaçların en güzeli, sülük ve hacamattır.” denilerek, söz konusu hadise atıfta bulunulmuştur.’

 • İhramda Hacamat Mecbur Kalmadıkça Olmaz

  /photos/4.jpg

  Nâfi anlatıyor: "İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) dedi ki: "İhramlı kimse kaçınılmaz bir sebepten dolayı mecbur kalmadıkça hacamat olamaz."

 • Hacamat Orucu Bozmuyor

  /photos/5.jpg

  Ebu Sa'id (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Üç şey vardır orucu bozmaz: Hacamat olmak (kan aldırmak), kusmak, ihtilam olmak.''

 • Resulullah Başından Hacamat Olurdu

  /photos/6.jpg

  Resulullah (sav) ihramlı iken hacamat oldu (kan aldırdı). (Bu metin Sahiheyn'in metnidir.) Buhari merhumun bir diğer rivayetinde: "[Resulullah (sav)] oruçlu iken hacamat oldu" denir. Yine Buhari'nin bir diğer rivayetinde: "[Resulullah (sav) ihramlı iken çektiği ağrı sebebiyle başından hacamat oldu" denir. Bir diğer rivayette: "Şakika denen (başının ön kısmındaki) bir ağrı sebebiye, Lahyu Cemel adında Mekke yolu üzerindeki bir su başında, başının ortasından hacamat oldu" denir.

 • Rasulullah Ayağından Hacamat Olurdu

  /photos/7.jpg

  Resulullah (sav) ihramlı iken ayağının sırtından çektiği bir ağrı sebebiyle hacamat oldu. (Nesai'nin rivayetinde "...Maruz kaldığı incinme sebebiyle (ayağının sırtımdan hacamat oldu)" denmiştir.)


 • Ümmü Seleme Annemiz de Hacamat Yaptırmıştır

  /photos/8.jpg

  ‘’Ümmü Seleme annemiz (Rasulallah SAV hanımlarından biri)  Hacamat yaptırmak için Hz. Rasulallah Efendimizden (SAV) den izin istedi.Rasulallah (SAV) Efendimiz Ebu Taybe’ye emretti, Ümmü Seleme’ye Hacamat yap diye.  (Ravi) dedi ki:  Ebu Taybe, Ümmü Seleme’nin sütkardeşiydi herhalde. Ya da Ebu Taybe henüz ergen değildi.’’

 • Rasulallah (s.a.v.) Kan Alan Kimseye Ücretini Öderdi

  photos/9.jpg

  Abdullah İbn Abbâs (r.a)'tan rivayet edilmiştir: “Rasulallah (s.a.v.) kan aldırdı. Kan alan kimseye ücretini ödedi ve bur¬nuna da ilaç damlattı.”

 • "Hacamat olmaya devam et! Ümmetine de hacamat olmalarını emret!"

  /photos/10.jpg

   İbnu Abbas der ki: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Miraç gecesinde, meleklerden mürekkeb bir cemaate her uğrayışında: "Hacamat olmaya devam et! Ümmetine de hacamat olmalarını emret!" derlerdi."
  Tirmizi, Tıbb 12, (2054).

 • Şifa üç şeydedir

  /photos/11.jpg

  İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Şifa üç şeydedir:
  - Bal şerbeti.
  - Kan aldırma.
  - Ateşle dağlama.
  Ancak ümmetimi dağlamaktan menediyorum."
  Bir rivayette: "Balda, hacamat olmada şifa vardır." denmiştir." Buhari, Tıbb 3.

 

Ozonla Bel Fıtığı Tedavisi

Bel ağrısı ve bel fıtığı toplumun büyük bölümünü etkileyen yaygın bir sağlık problemidir. İnsan omurgasının en çok yük binen ve hareket sistemi ile ilgili rahatsızlıkların en sık ortaya çıktığı alan bel ( lomber) bölgesidir.

Bel fıtığı( Lomber Disk Hernisi) iki omur arasında omurgaya binen yükü emen ve eşit dağılımını sağlayan disk olarak tanımlanan yapının omuriliğe ve/veya sinir köklerine doğru fıtıklaşması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bu fibröz doku (annulus fibrosus) zorlanma ile yırtılabilir ve yumuşak disk materyali (nucleus pulposus) kanala doğru kayar ve disk hernisi, bel fıtığı, raptüre disk, hernie nucleus pulposus ve ya prolabe disk olarak tanımlanır.

Halk arasındaki yaygın inanışa göre bel ağrısı olan hasta kendisinde bel fıtığı olduğunu düşünür. Bu yanlış bir inanıştır. Bel ağrısı bel fıtığına bağlı olabileceği gibi lomber spinal dar kanal dediğimiz spinal kanalda daralamaya, omurilik tümörüne veyahut kas iskelet sistemini ilgilendiren çeşitli hastalıklara bağlı olabilir. Bu yüzden hastanın uzman hekim yardımı alması daha uygundur. Öncelikle hastalığın tanısı Röntgen, MR, axial tomografi ile uzman hekimler tarafından konulmalıdır. Mevcut şikâyet, basit medikal tedaviyle düzelebilecek ya da ciddi cerrahi girişim gerektirecek bir problem olabilir.

Disk hernisi sinir köküne baskı yaparsa ağrı oluşturur ve devamı halinde siniri bozabilir. Bacaklara doğru gelişen ağrı ileri dönemlerde sinirlerdeki hasar ve baskı arttıkça his kusurları ve güçsüzlük olarak ortaya çıkar.

Bu semptomların ortadan kaldırılması için öncelikle uzman hekimler tarafından muayene olunmalı ve tanı konulmalıdır. Cerrahi tedavi seçilmeden öncelikle ozon tedavisi uygulanmalıdır.

Ozon nasıl etki eder?

Ozon fıtığı oluşturan Nucleus pulpususun yapısındaki muco-polysacharidleri okside eder. Okside olan muco-polysacharidleri fıtık çevresindeki hücresel metabolizmayı arttırır. Artan metabolizma sayesinde fıtık hacmini küçülür. Küçülen fıtık ile yırtık bölgesindeki skatrizasyon engellenir ve bir süre sonra da görüntü normale döner.

 • Ozon vertebral sinir lifleri üzerinde analjezik etki yapar.
 • Ozon anti inflamatuar ile uyarılma ve adelelerin damar plexusundaki baskısını azaltır.

Uygulama nasıldır?

Herhangi bir yan etkisi veya riski olmadan uygulanan ozon tedavisi günlük yaşamınızı etkilemez. Anestezi ya da sedasyon olmadan uygulanabilen ozon tedavisi, disk hernisi tedavisinde dört yolla uygulanabilir:

 1. Ozon enjeksiyonu
 2. Dozu önceden belirlen Ozonun para vertebral adelelere enjeksiyonu.
 3. Sistemik ozon major hemoterapi
 4. Sistemik rektal ugulama.

Uygulama kaç seans olur?

Her hastanın durumuna ve ozona olan tepkisine göre değişmekler beraber ortalama olarak 12-15 seans yeterli olmakta ancak 30 seansa kadar çıkabilmektedir. Yapılan çalışmalarda 10 seanstan az olan uygulamalarda başarı oranları çok düşük olmaktadır. Yeterli uygulama yapıldığında başarı 80% - 90% aralığındadır

Sonuç olarak lokal direk veya indrek difüzyonla uygulanan ozon oksiyen seviyesini arttırarak (hyper oxygenation) arteriel ve venöz damar cidarlarında fizyolojik tonisite oluşturur. Kanalda yaptığı dekonjesyon etkisi ve artan oksiyen seviyesi inflamasyonu azaltarak sinir kökü üzerindeki baskıyı azalır ve ağrıyı ortadan kaldırır.

Bu özellikleri ile yapılan çalışmalar ve klinik uygulamalarla Ozon terapi’nin bel fıtıklarında klasik tedavi ve cerrahi tedavi ile karşılaştırıldığında öncelikle seçilmesi gereken etkin bir tedavi yöntemi olduğu ispat edilmiştir.

BU SİTEDEKİ BİLGİLER İZİNSİZ ÇOĞALTILAMAZ