• İlaçların en hayırlısı hacamat, müshil ve sülüktür.(Kenzu’l-Ummal, h.no: 28167-Beyhakî’den naklen)

  /photos/1.jpg

  Lisanu’l-Arap’ta da (“ALK” maddesi).”Amir / Şabî’den yapılan Rivayete göre, Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “İlaçların en güzeli, sülük ve hacamattır.” denilerek, söz konusu hadise atıfta bulunulmuştur.’

 • Şu hadis-i şerifi de asla unutmamalıyız: “Sülük tedavisi bir şifa kaynağıdır.” Bu hadis-i şerifin kaynakları da şunlardır:’

  /photos/2.jpg

  1- Nihaye 3/290; Harbi 3/1217, 1221; Kübra 9/346; E.Davud Merasil s.182; F.Kadir 3/495; E.Nuaym vr.35b 72a.; İ.Ebi Şeybe 6/424. 2- Bağdadi s.83-84. 3- Kayyim s.354-55.

 • İlaçların en hayırlısı hacamat, müshil ve sülüktür.(Kenzu’l-Ummal, h.no: 28167-Beyhakî’den naklen)

  /photos/3.jpg

  Lisanu’l-Arap’ta da (“ALK” maddesi).”Amir / Şabî’den yapılan Rivayete göre, Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “İlaçların en güzeli, sülük ve hacamattır.” denilerek, söz konusu hadise atıfta bulunulmuştur.’

 • İhramda Hacamat Mecbur Kalmadıkça Olmaz

  /photos/4.jpg

  Nâfi anlatıyor: "İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) dedi ki: "İhramlı kimse kaçınılmaz bir sebepten dolayı mecbur kalmadıkça hacamat olamaz."

 • Hacamat Orucu Bozmuyor

  /photos/5.jpg

  Ebu Sa'id (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Üç şey vardır orucu bozmaz: Hacamat olmak (kan aldırmak), kusmak, ihtilam olmak.''

 • Resulullah Başından Hacamat Olurdu

  /photos/6.jpg

  Resulullah (sav) ihramlı iken hacamat oldu (kan aldırdı). (Bu metin Sahiheyn'in metnidir.) Buhari merhumun bir diğer rivayetinde: "[Resulullah (sav)] oruçlu iken hacamat oldu" denir. Yine Buhari'nin bir diğer rivayetinde: "[Resulullah (sav) ihramlı iken çektiği ağrı sebebiyle başından hacamat oldu" denir. Bir diğer rivayette: "Şakika denen (başının ön kısmındaki) bir ağrı sebebiye, Lahyu Cemel adında Mekke yolu üzerindeki bir su başında, başının ortasından hacamat oldu" denir.

 • Rasulullah Ayağından Hacamat Olurdu

  /photos/7.jpg

  Resulullah (sav) ihramlı iken ayağının sırtından çektiği bir ağrı sebebiyle hacamat oldu. (Nesai'nin rivayetinde "...Maruz kaldığı incinme sebebiyle (ayağının sırtımdan hacamat oldu)" denmiştir.)


 • Ümmü Seleme Annemiz de Hacamat Yaptırmıştır

  /photos/8.jpg

  ‘’Ümmü Seleme annemiz (Rasulallah SAV hanımlarından biri)  Hacamat yaptırmak için Hz. Rasulallah Efendimizden (SAV) den izin istedi.Rasulallah (SAV) Efendimiz Ebu Taybe’ye emretti, Ümmü Seleme’ye Hacamat yap diye.  (Ravi) dedi ki:  Ebu Taybe, Ümmü Seleme’nin sütkardeşiydi herhalde. Ya da Ebu Taybe henüz ergen değildi.’’

 • Rasulallah (s.a.v.) Kan Alan Kimseye Ücretini Öderdi

  photos/9.jpg

  Abdullah İbn Abbâs (r.a)'tan rivayet edilmiştir: “Rasulallah (s.a.v.) kan aldırdı. Kan alan kimseye ücretini ödedi ve bur¬nuna da ilaç damlattı.”

 • "Hacamat olmaya devam et! Ümmetine de hacamat olmalarını emret!"

  /photos/10.jpg

   İbnu Abbas der ki: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Miraç gecesinde, meleklerden mürekkeb bir cemaate her uğrayışında: "Hacamat olmaya devam et! Ümmetine de hacamat olmalarını emret!" derlerdi."
  Tirmizi, Tıbb 12, (2054).

 • Şifa üç şeydedir

  /photos/11.jpg

  İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Şifa üç şeydedir:
  - Bal şerbeti.
  - Kan aldırma.
  - Ateşle dağlama.
  Ancak ümmetimi dağlamaktan menediyorum."
  Bir rivayette: "Balda, hacamat olmada şifa vardır." denmiştir." Buhari, Tıbb 3.

 

Siyatik Nedir

Siyatik nedir? Siyatik nasıl tedavi edilir? Siyatik belirtileri nelerdir? Siyatik nedenleri nelerdir? Siyatik hastaları nelere dikkat etmelidir?  

Siyatik Nedir?

Siyatik sinir, belin son omurlarından (4. ve 5. omur) çıkan sinire denir. Bu sinir kalçadan, diz ve ayak arkasından ayakaltına gelen bir sinirdir. Sinirin çıkış yeri bel bölgesidir. Sinir, kalça veya dizin arka bölgesinde sıkışmış, hasara uğramışsa buna siyatik denir.

Siyatik, boylu boyunca ağrıya yol açar. Kalça, diz ve ayak bileğinde ağrıya neden olur. Siyatik ağrısı genelde yanıcı ve elektrik çarpar tarzında bir ağrıdır. Bazen şiddetli ağrılarla beraber güç kayıplarına, yürümede zorluğa yol açabilir.

Siyatik sinirin hasarları sadece bel fıtığıyla ilişkili değildir, kalça bölgesinde sinir sıkışmasıyla ya da enjeksiyonların hatalı yapılmasına bağlı olarak siyatik sinir zedelenmesiyle ilgili siyatik ağrılar olabilir.

Siyatikte tip belirlendikten sonra tedavi ona göre uygulanır.

Siyatiğin Belirtileri Nelerdir?

Siyatik, kalça bölgesinde bası oluşmasına denir. Siyatik ağrısı genelde yayılan bir ağrıya yol açar. Beraberinde:

 • Hissizlik,
 • Uyuşma,
 • İlerleyen aşamalarda güçsüzlük, hatta düşük ayak denilen ayak sürükleme aşamasına kadar gelebilir. Bu olay sadece ikincil olarak zedelenmelerde görülmektedir.

Beraberinde kalça bölgesindeki kalçanın arasında sinir sıkışmasıyla birlikte veya diz bölgesinde kemiklerin baskısına bağlı olarak alt tarafa yayılan ağrıya, uyuşmaya neden olabilir. Siyatik, yürümeyi engelleyebilecek kadar ilerleyen patolojilere de yol açabilir.

Siyatik, eğer uzun süre devam ederse yani müzminleşirse bacak, baldır kaslarında incelme, kısalma gibi belirtilerde verebilir.

Siyatiğin Nedenleri Nelerdir?

Siyatiğin nedenleri üç grupta incelenebilir. Birinci bölge, bel bölgesinden çıkan sinirin basıya uğramasına bağlıdır. Bel bölgesinde, siyatik sinir basıya uğradığında yayılan ağrıya neden olur yani bel fıtığıyla aynı duruma yol açar.

Siyatik, kalça kaslarındaki sinirin zedelenmesine bağlı ortaya çıkabilir. Dizin arka tarafında bir travma aldığında, çarpma, düşme meydana geldiğinde siyatik ağrısına yol açar.

Siyatik sinir, ayakaltına kadar geldiği için herhangi bir yerdeki zedelenme siyatikle aynı tabloya neden olur.

Enjeksiyon zedelenmesi yoğun olduğunda ilk olarak oradaki ödemi azaltmak için soğuk tedavi uygulanması gerekir. Diğer nedenlerde ise sıcak uygulama daha faydalıdır. Duruma göre tedavi değişkenlik gösterir.

Özetleyecek olursak:

 • Ters,
 • Ani hareket yapmak,
 • Ağır kaldırmak,
 • Aşırı kilo almak siyatiğe neden olur.

Siyatik Nasıl Teşhis Edilir?

Siyatiğin teşhisinde öncelikle hasta muayene edilerek değerlendirilmesi yapılır. Bu değerlendirmede kas lokomotor sisteminin gücünü, kasların gücünde herhangi bir azalma olup olmadığına, reflekslerde herhangi bir değişiklik olup olmadığı test edilir.

 

Muayenenin dışında bazı laboratuvar yöntemleri tanı koymada yardımcı bir etkendir. Son yıllarda MR yöntemi siyatik sinirin hangi seviyede bası altında göstermede son derece yardımcı olur. MR’ın dışında bilgisayarlı tomografi ya da direkt grafi gibi yöntemlerden de faydalanılmaktadır.

Siyatik Ağrısı Hangi Ağrılarla Karıştırılabilir?

Siyatik ağrısı, siyatik sinirinin geçtiği bölgelerdeki ağrılarla karıştırılabilir. Sinir, kalça, diz ve ayak bileğinden geçtiği için dizle ilgili kireçlenmeler, menüsküs yırtıklarıyla karıştırılabilir. Beraberinde kalçada kireçlenme yoğunsa, kalçada herhangi bir zedelenme bulunuyorsa bu siyatik sinire baskı yapabileceğinden dolayı siyatik sinir ağrısıyla karışabilir.

Bel fıtığı veya bel problemleri o bölgede lokalize mi, yoksa alt tarafta mı daha lokalize bunu belirlemek için EMG tetkiki yapılarak karışım engellenmiş olur. Yoğun olarak kas spazmı, kramp tarzı ağrılar olduğunda bu durum siyatik ağrılarıyla benzer ağrılar yapabilmektedir.

Siyatik Kimlerde Görülür?

Siyatik, kalça bölgesinde yoğun olduğundan dolayı daha çok oturarak çalışanlarda, sabit pozisyonda kalanlarda veya oturma pozisyonunda kalça bölgelerinde aşırı yük binen kişilerde görülür. Bu nedenle kilo artışı olduğu dönemlerde dikkat edilmeli ve sık sık pozisyon değişikliğine gidilmelidir. Bunların yanı sıra oturulan bölgeye yumuşak destekleyiciler kullanmak gerekir.

Sert zemin, aynı pozisyonda kalmak, ayak bileğinin aynı pozisyonda kalması siyatiği tetikler. Bu yüzden sık sık pozisyon değişimi gerekir, beraberinde de bel, sırt ve kalça desteği kullanmak gerekir.

Siyatik görülebilen kişiler:

 • Obez kişilerde,
 • Günlük hareketleri yanlış yapanlarda,
 • Aşırı spor yapanlarda,
 • Aşırı ağırlık taşıyanlarda,
 • Ters hareket yapanlarda görülebilir.

Siyatik Hastaları Nelere Dikkat Etmelidir?

Siyatik hastaları özellikle bel zorlayıcı, ağır kaldırma, ani ve ters hareketler yapma gibi durumlarda çok dikkatli olmalıdır. Çünkü zorlama siyatik sinirin üzerindeki basının artmasına ve bu basının artması da hastalığın ilerlemesine neden olmaktadır.

Kişinin verilen tedaviye harfiyen uyması gerekir. Çünkü tedavi doğru yapılmadığı halde hastada, ileri dönemlerde bacakta güç kaybı yani hafif felç gibi belirtilere sebep olmaktadır.

Ayakta iş yaparken bir ayağımızın altına tabure koymalıyız. Yatarken sırtüstü değil yan yatıp, dizlerimizi karnımıza doğru çekmeliyiz. Oturarak çalışırken ayaklarımızın altına bir yükselti koymalıyız. Oturarak çalışırken ortopedik sandalyeler kullanmalıyız. Bel çukurluğu olan kısma yastıkla destek koymalıyız. Yer temizliği dizler bükülerek ve çömelerek yapılmalı.  

Siyatik Nasıl Tedavi Edilir?

Kazakistanlı Doktorumuz Muhammed Keliç; Rusya ve Kazakistan da almış olduğu manuel terapi yöntemleriyle hastalığın boyutuna göre 3-5 veya 7-10 seanslık tedavilerle siyatik hastalığını tamamen bitirmektedir.

( Çok ciddi durumlarda hacamat, sülük ve ozon tedavilerini destekleyici olarak kullanmaktadır. )

 

BU SİTEDEKİ BİLGİLER İZİNSİZ ÇOĞALTILAMAZ