• İlaçların en hayırlısı hacamat, müshil ve sülüktür.(Kenzu’l-Ummal, h.no: 28167-Beyhakî’den naklen)

  /photos/1.jpg

  Lisanu’l-Arap’ta da (“ALK” maddesi).”Amir / Şabî’den yapılan Rivayete göre, Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “İlaçların en güzeli, sülük ve hacamattır.” denilerek, söz konusu hadise atıfta bulunulmuştur.’

 • Şu hadis-i şerifi de asla unutmamalıyız: “Sülük tedavisi bir şifa kaynağıdır.” Bu hadis-i şerifin kaynakları da şunlardır:’

  /photos/2.jpg

  1- Nihaye 3/290; Harbi 3/1217, 1221; Kübra 9/346; E.Davud Merasil s.182; F.Kadir 3/495; E.Nuaym vr.35b 72a.; İ.Ebi Şeybe 6/424. 2- Bağdadi s.83-84. 3- Kayyim s.354-55.

 • İlaçların en hayırlısı hacamat, müshil ve sülüktür.(Kenzu’l-Ummal, h.no: 28167-Beyhakî’den naklen)

  /photos/3.jpg

  Lisanu’l-Arap’ta da (“ALK” maddesi).”Amir / Şabî’den yapılan Rivayete göre, Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “İlaçların en güzeli, sülük ve hacamattır.” denilerek, söz konusu hadise atıfta bulunulmuştur.’

 • İhramda Hacamat Mecbur Kalmadıkça Olmaz

  /photos/4.jpg

  Nâfi anlatıyor: "İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) dedi ki: "İhramlı kimse kaçınılmaz bir sebepten dolayı mecbur kalmadıkça hacamat olamaz."

 • Hacamat Orucu Bozmuyor

  /photos/5.jpg

  Ebu Sa'id (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Üç şey vardır orucu bozmaz: Hacamat olmak (kan aldırmak), kusmak, ihtilam olmak.''

 • Resulullah Başından Hacamat Olurdu

  /photos/6.jpg

  Resulullah (sav) ihramlı iken hacamat oldu (kan aldırdı). (Bu metin Sahiheyn'in metnidir.) Buhari merhumun bir diğer rivayetinde: "[Resulullah (sav)] oruçlu iken hacamat oldu" denir. Yine Buhari'nin bir diğer rivayetinde: "[Resulullah (sav) ihramlı iken çektiği ağrı sebebiyle başından hacamat oldu" denir. Bir diğer rivayette: "Şakika denen (başının ön kısmındaki) bir ağrı sebebiye, Lahyu Cemel adında Mekke yolu üzerindeki bir su başında, başının ortasından hacamat oldu" denir.

 • Rasulullah Ayağından Hacamat Olurdu

  /photos/7.jpg

  Resulullah (sav) ihramlı iken ayağının sırtından çektiği bir ağrı sebebiyle hacamat oldu. (Nesai'nin rivayetinde "...Maruz kaldığı incinme sebebiyle (ayağının sırtımdan hacamat oldu)" denmiştir.)


 • Ümmü Seleme Annemiz de Hacamat Yaptırmıştır

  /photos/8.jpg

  ‘’Ümmü Seleme annemiz (Rasulallah SAV hanımlarından biri)  Hacamat yaptırmak için Hz. Rasulallah Efendimizden (SAV) den izin istedi.Rasulallah (SAV) Efendimiz Ebu Taybe’ye emretti, Ümmü Seleme’ye Hacamat yap diye.  (Ravi) dedi ki:  Ebu Taybe, Ümmü Seleme’nin sütkardeşiydi herhalde. Ya da Ebu Taybe henüz ergen değildi.’’

 • Rasulallah (s.a.v.) Kan Alan Kimseye Ücretini Öderdi

  photos/9.jpg

  Abdullah İbn Abbâs (r.a)'tan rivayet edilmiştir: “Rasulallah (s.a.v.) kan aldırdı. Kan alan kimseye ücretini ödedi ve bur¬nuna da ilaç damlattı.”

 • "Hacamat olmaya devam et! Ümmetine de hacamat olmalarını emret!"

  /photos/10.jpg

   İbnu Abbas der ki: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Miraç gecesinde, meleklerden mürekkeb bir cemaate her uğrayışında: "Hacamat olmaya devam et! Ümmetine de hacamat olmalarını emret!" derlerdi."
  Tirmizi, Tıbb 12, (2054).

 • Şifa üç şeydedir

  /photos/11.jpg

  İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Şifa üç şeydedir:
  - Bal şerbeti.
  - Kan aldırma.
  - Ateşle dağlama.
  Ancak ümmetimi dağlamaktan menediyorum."
  Bir rivayette: "Balda, hacamat olmada şifa vardır." denmiştir." Buhari, Tıbb 3.

 

Ses Telleri

Ses telleri, (plica vocalis) gırtlak ortasında ve gırtlak boşluğunda bulunan ve mukoza salgılayan zar katmanıdır. Ses oluşumu için en önemli organdır. Sesler nefes alıp verilirken akciğerden çıkan havanın ses telleri arasından geçerken titreşmesi sonucu oluşur. Gırtlaktan çıkan sesin frekansı çıkacak sesin perdesini belirler. Ses telleri kadın ve çocuklarda hem kısa hem de ince olduğu için daha tiz çıkarken erkeklerde daha uzun olduğu için daha kalın çıkar. Ses tellerinde meydana gelen rahatsızlık ve patoloji sonucu ses kısıklığı gibi farklı rahatsızlıklara sebebiyet verebilir.

Şimdi ses telleri hastalıklarına değinelim.

Akut Viral Larenjit

 • Sebebi: Özellikle burun ve para nazal sinüslerde meydana gelen iltihaplanmalar sonucu ortaya çıkan hastalıktır. Akut viral larenjit damlacık yoluyla bulaşır ve bu hastalığa en sık adeno virüs ve influenza virüs sebebiyet vermektedir. Özellikle havaların soğumasıyla birlikte kış aylarında daha sık görülür.
 • Teşhisi: Bu hastalığın temel şikayetleri seste olan kısılma ve boğaz ağrısıdır. Muayene esnasında ses tellerinin beyaz görünümden uzaklaştığı ve kabardığı görülür.
 • Tedavi: Tedavi yöntemleri istirahata ve yasaklamalara yöneliktir. Sesin dinlendirilmesi, buhar inhalasyonu ve sigara, alkol ve soğuk içecek ve besinlerin yasaklanmasıyla kendiliğinden düzelir. Bazı durumda bu uygulamalar yeterli olmayabilir ve antibiyotik ve mukolotik ajanlarla desteklenebilir.

Kronik Laranjit

 • Sebebi: Üst solunum yolu enfeksiyonları, sigara, endüstriyel gazlar, sesin aşırı yüksek dozda kullanımı, alkol, reflü gibi sebepleri olmakla beraber genellikle sebebi pek bilinmez.
 • Teşhis: Hastalarda hafif öksürük ve ses kısıklığı şikayeti olur. Bu rahatsızlık bazen yavaş yavaş başlayabileceği gibi bazen de aniden gelişebilir. Muayene esnasında ses tellerinin pembe ve kırmızıya döndüğü görülür. Bu durumda gırtlak biyopsisi yapılması gerekir.
 • Tedavi: Ses istirahati, sigara ve alkol yasağı ile birlikte bazı medikal tedaviler yapılır ve kısa süre içerisinde iyileşir.

Ses telleri üzerinde beyaz lekeler bulunuyorsa mutlaka biyopsi alınmalı ve sonuca göre tedavi edilmelidir.

Vokal Nodül

 • Sebebi: Yetişkin ve çocuklarda görülen en sık ses kısıklığı hastalığıdır. Vokal nodül denen ses telleri rahatsızlığı erkek çocuklarda ve kadınlarda daha sık görülmektedir. Sanatçı, öğretmen veya opera sanatçılarında sıklıkla görülür. Titreşimin uzadığı ve çok güçlü olduğu zaman vokal kıvrımın membranöz veya titreşen kısmın orta noktasında ödemle birlikte vasküler konjesyon gelişir. Bu ödem zamanında alınır ve ilerlemesine engel olunursa hastalığı atlatma süreci daha kısa olur.
 • Teşhis: nefes almada artış gözlenir. Sesteki esneklik kaybolur ve sesin kabalaştığı izlenir. Bu hastalığa yakalanan kişiler uzun süre seslerini kullanıyorlarsa boyun önünde ağrı hissi gelişebilir. Tıbbi tedavi metodu endoskopidir. Yapılan endoskopide vokal kıvrımın1/3’lük kısmında ve her iki taraflı kabalaşmalar görülür. Nodülün boyu, simetrisi, rengi ve şekli değişiklik gösterir.
 • Tedavi: Sesin zorlanmasından kaynaklı oluşan nodüllerde en etkili yöntem ses terapisidir. Bu yöntem çoğu durumda tek başına yeterli olabilir. Ses terapisinin yetmediği durumda cerrahi girişim uygulanır.

Vokal Polip

 • Sebebi: Bu tür hastalık özellikle gürültülü ortamda çalışan kişilerin aniden sesini aşırı yükseltmesiyle olur. Aynı zamanda çok sinirli kişilerin aniden seslerini yükselterek bağırıp-çağırması sonucu ortaya çıkabilir. Vokal kıvrımın içindeki damarın yırtılması sonucu oluşan ödem zamanında dinlendirilmezse hemorajik polip organize olmaya başlar. Ses tellerindeki nodüllere göre bu polipler daha büyüktür.
 • Teşhis: Erken safhada fark edilirse siyahımsı ve hemorajik bir görünümde olduğu izlenir. Hastanın sesinde kabalaşmalar ve çatallanmalar görülür. Özellikle bu kabalaşmalar bayan hastalar için günlük hayatlarında oldukça sıkıntı meydana getirir.
 • Tedavi: Bu hastalıkta erken teşhis edilen hastalarda ses terapisi, irritan maddelerinin kısıtlanması ve medikal tedavi yöntemleri uygulanır. Bu tedavi yöntemlerine rağmen düzelmeyen hastalıklarda cerrahi girişim planlanır.

BU SİTEDEKİ BİLGİLER İZİNSİZ ÇOĞALTILAMAZ