• İlaçların en hayırlısı hacamat, müshil ve sülüktür.(Kenzu’l-Ummal, h.no: 28167-Beyhakî’den naklen)

  /photos/1.jpg

  Lisanu’l-Arap’ta da (“ALK” maddesi).”Amir / Şabî’den yapılan Rivayete göre, Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “İlaçların en güzeli, sülük ve hacamattır.” denilerek, söz konusu hadise atıfta bulunulmuştur.’

 • Şu hadis-i şerifi de asla unutmamalıyız: “Sülük tedavisi bir şifa kaynağıdır.” Bu hadis-i şerifin kaynakları da şunlardır:’

  /photos/2.jpg

  1- Nihaye 3/290; Harbi 3/1217, 1221; Kübra 9/346; E.Davud Merasil s.182; F.Kadir 3/495; E.Nuaym vr.35b 72a.; İ.Ebi Şeybe 6/424. 2- Bağdadi s.83-84. 3- Kayyim s.354-55.

 • İlaçların en hayırlısı hacamat, müshil ve sülüktür.(Kenzu’l-Ummal, h.no: 28167-Beyhakî’den naklen)

  /photos/3.jpg

  Lisanu’l-Arap’ta da (“ALK” maddesi).”Amir / Şabî’den yapılan Rivayete göre, Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “İlaçların en güzeli, sülük ve hacamattır.” denilerek, söz konusu hadise atıfta bulunulmuştur.’

 • İhramda Hacamat Mecbur Kalmadıkça Olmaz

  /photos/4.jpg

  Nâfi anlatıyor: "İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) dedi ki: "İhramlı kimse kaçınılmaz bir sebepten dolayı mecbur kalmadıkça hacamat olamaz."

 • Hacamat Orucu Bozmuyor

  /photos/5.jpg

  Ebu Sa'id (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Üç şey vardır orucu bozmaz: Hacamat olmak (kan aldırmak), kusmak, ihtilam olmak.''

 • Resulullah Başından Hacamat Olurdu

  /photos/6.jpg

  Resulullah (sav) ihramlı iken hacamat oldu (kan aldırdı). (Bu metin Sahiheyn'in metnidir.) Buhari merhumun bir diğer rivayetinde: "[Resulullah (sav)] oruçlu iken hacamat oldu" denir. Yine Buhari'nin bir diğer rivayetinde: "[Resulullah (sav) ihramlı iken çektiği ağrı sebebiyle başından hacamat oldu" denir. Bir diğer rivayette: "Şakika denen (başının ön kısmındaki) bir ağrı sebebiye, Lahyu Cemel adında Mekke yolu üzerindeki bir su başında, başının ortasından hacamat oldu" denir.

 • Rasulullah Ayağından Hacamat Olurdu

  /photos/7.jpg

  Resulullah (sav) ihramlı iken ayağının sırtından çektiği bir ağrı sebebiyle hacamat oldu. (Nesai'nin rivayetinde "...Maruz kaldığı incinme sebebiyle (ayağının sırtımdan hacamat oldu)" denmiştir.)


 • Ümmü Seleme Annemiz de Hacamat Yaptırmıştır

  /photos/8.jpg

  ‘’Ümmü Seleme annemiz (Rasulallah SAV hanımlarından biri)  Hacamat yaptırmak için Hz. Rasulallah Efendimizden (SAV) den izin istedi.Rasulallah (SAV) Efendimiz Ebu Taybe’ye emretti, Ümmü Seleme’ye Hacamat yap diye.  (Ravi) dedi ki:  Ebu Taybe, Ümmü Seleme’nin sütkardeşiydi herhalde. Ya da Ebu Taybe henüz ergen değildi.’’

 • Rasulallah (s.a.v.) Kan Alan Kimseye Ücretini Öderdi

  photos/9.jpg

  Abdullah İbn Abbâs (r.a)'tan rivayet edilmiştir: “Rasulallah (s.a.v.) kan aldırdı. Kan alan kimseye ücretini ödedi ve bur¬nuna da ilaç damlattı.”

 • "Hacamat olmaya devam et! Ümmetine de hacamat olmalarını emret!"

  /photos/10.jpg

   İbnu Abbas der ki: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Miraç gecesinde, meleklerden mürekkeb bir cemaate her uğrayışında: "Hacamat olmaya devam et! Ümmetine de hacamat olmalarını emret!" derlerdi."
  Tirmizi, Tıbb 12, (2054).

 • Şifa üç şeydedir

  /photos/11.jpg

  İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Şifa üç şeydedir:
  - Bal şerbeti.
  - Kan aldırma.
  - Ateşle dağlama.
  Ancak ümmetimi dağlamaktan menediyorum."
  Bir rivayette: "Balda, hacamat olmada şifa vardır." denmiştir." Buhari, Tıbb 3.

 

Kulak Çınlaması Baş Dönmesi

Kulak Çınlaması Baş Dönmesi, Üstün yaradılış mucizesine sahip vücudumuzun denge sistemi olmasaydı, kas iskelet sisteminin vücudumuzu ayakta tutması mümkün olmazdı. Kulak çınlaması baş dönmesi çoğunlukla kulak içi sinir yapısı ve kulak içi sıvıları ile ilgilidir. Vücudumuzda denge sistemi; iç kulak sıvısının sağlıklı bir yoğunluk ve aktivasyonu ile mümkündür. Kulak iç bölümlerinden olan salyangoz içinde ki sıvı bir çeşit su terazisi gibi çalışarak sinirler aracılığı beyine bedenin pozisyonu ile ilgili bilgiler verir. Bir pozisyondan diğerine geçildiğinde yine kulak içi sıvısı hareket ederek vücudun yer yüzüne göre doğru pozisyon alması için sinirleri, dolayısı ile beyni uyarır.

Kulak çınlaması baş dönmesinin nedenleri,

Vertigo: iç kulak kaynaklı sık karşılaşılan baş dönmesi hastalığıdır. Kulak çınlaması bu hastalıkta fazla görülmemek ile birlikte, hastaların hastalığın başlangıcında çınlama olduğunu bildirmişlerdir. Hastalar tarafından başlangıçta iyileşmeyeceği umudu ortaya çıkarır. Kulak içi sıvıları normal iken baş hareketleri, atmosferik basınç ve yer çekiminin etkisi ile serbest olarak hareket eder. Cereyan yapan yerde uyunması, ani rakım değişiklikleri, sık uçak seyahatleri ve her hangi bir nedenle başa alınan darbe kulak içi sıvılarında bozulmaya neden olabilir. En sık karşılaşılan neden ise üşütmeye bağlı sıvı bozulmasıdır.  Sıvı içeriğinde ortaya çıkan iltihap nedeni ile yoğunluğunun bozularak kristalleşmesi ve normalin dışında hareket etmesi denge kaybı, baş dönmesine neden olur.

Hastalığın oluşması ile birlikte, kulak çınlaması, baş dönmesi ve pozisyon bozuklukları ile birlikte ortaya çıkan mide bulantısı hastalığın diğer belirtileridir. İşitme kaybı yaşanmaz. Hastalık etkisini daha çok hassas dengeye ihtiyaç olduğu zamanlar etki gösterir. Merdiven inerken, ayakkabı bağlarken yüksekten aşağı bakarken bu denge kavramı alt üst olup, hastanın düşmesine sebep olabilir. Hasta bu hastalık nedeni ile düştüğünde bayılma olmaz, hastanın bilinci açıktır, biraz dinlendiğinde hastalığın etkisi geçici olarak geçecektir.

Bu hastalığın tedavisi için yapılan çalışmalar olumlu sonuç vermiştir.


Kulak Çınlaması Baş Dönmesi

Hastalığın tedavisini de kortizon içerikli ilaçlar yanında antibiyotik tedavisi ve kafaya değişik özel manevralar yaptırılarak hastanın iyileşmesi sağlanır. Çınlamalar kesintisiz olabilir. Fakat diğer belirtiler sürekli görülmez, bir kaç saniye yada dakika sürebilir. Kulakta meydana gelen çınlamaların nedeni üzerine daha detaylı bir tetkik yapmak gerekir.

Meniere hastalığı: İç kulak sıvı dengesi ve ayarı ile ilgili bir hastalıktır. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmese de, yüksek tansiyon ve şeker çınlamaya neden olabilir, bununla birlikte aşırı tuz tüketimi, vücutta su miktarının artmasına iç kulak içinde bulunan salyangoz içi sıvısının çeperlere doğru basıncının artmasına neden olur. Basınçla birlikte işitme kaybı, çınlama, seslerin tizliğinde azalma, dalgalı işitme halleri, burun tıkanıklığı hissi, baş dönmesi, mide bulantısı, terleme, ishal ve kusma ortaya çıkabilir.

Meniere hastalığında ataklar aniden başlar ve vertigo'ya benzemez. Atakların süreleri tam olarak kestirilemez. Ataklar bazen arka arkaya da gelebilir. Ataklar hasta kendini iyi hissettiği zamanlar nadir görülür. Ataklar bazen haftalarca sürebildiği gibi bazen on dakikada sona erebilir. Hastalığın ilk zamanları işitme kaybı yaşanır. Kimi vakalarda E vitamini takviyesi ile işitme sinirleri düzeltilir. Fakat işitme kaybı daha çok kalıcı olur.

Meniere hastalığının tedavisi için daha çok kulak basıncını azaltıcı ilaçlar verilir. Bu ilaçlar ödem söktürücü, idrar artırıcı ve tuz azaltıcı ilaçlardır. Hasta bu ilaçları yıllarca kullanabilir. Hastanın kendine iyi bakması en önemli tedavidir. Bu ilaçlardan başka kulaktan gelen çınlamayı baskılayıcı depresan ilaçları kullanılabilir. Fakat bu ilaçların uzun süreli kullanımı hastada değişik sorunların oluşmasına yol açtığını unutmamak gerekir. Bunlardan başka son zamanlarda geliştirilen direkt kortizon yöntemi ile hastalar daha etkili sonuçlar alabilmektedir. Bu hastalıktan başka dış etkili çeşitli travmalara bağlı kulak sinir kayıpları kulak kalıcı kulak çınlaması yapsa da baş dönmesi yapmamaktadır.

BU SİTEDEKİ BİLGİLER İZİNSİZ ÇOĞALTILAMAZ