• İlaçların en hayırlısı hacamat, müshil ve sülüktür.(Kenzu’l-Ummal, h.no: 28167-Beyhakî’den naklen)

  /photos/1.jpg

  Lisanu’l-Arap’ta da (“ALK” maddesi).”Amir / Şabî’den yapılan Rivayete göre, Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “İlaçların en güzeli, sülük ve hacamattır.” denilerek, söz konusu hadise atıfta bulunulmuştur.’

 • Şu hadis-i şerifi de asla unutmamalıyız: “Sülük tedavisi bir şifa kaynağıdır.” Bu hadis-i şerifin kaynakları da şunlardır:’

  /photos/2.jpg

  1- Nihaye 3/290; Harbi 3/1217, 1221; Kübra 9/346; E.Davud Merasil s.182; F.Kadir 3/495; E.Nuaym vr.35b 72a.; İ.Ebi Şeybe 6/424. 2- Bağdadi s.83-84. 3- Kayyim s.354-55.

 • İlaçların en hayırlısı hacamat, müshil ve sülüktür.(Kenzu’l-Ummal, h.no: 28167-Beyhakî’den naklen)

  /photos/3.jpg

  Lisanu’l-Arap’ta da (“ALK” maddesi).”Amir / Şabî’den yapılan Rivayete göre, Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “İlaçların en güzeli, sülük ve hacamattır.” denilerek, söz konusu hadise atıfta bulunulmuştur.’

 • İhramda Hacamat Mecbur Kalmadıkça Olmaz

  /photos/4.jpg

  Nâfi anlatıyor: "İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) dedi ki: "İhramlı kimse kaçınılmaz bir sebepten dolayı mecbur kalmadıkça hacamat olamaz."

 • Hacamat Orucu Bozmuyor

  /photos/5.jpg

  Ebu Sa'id (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Üç şey vardır orucu bozmaz: Hacamat olmak (kan aldırmak), kusmak, ihtilam olmak.''

 • Resulullah Başından Hacamat Olurdu

  /photos/6.jpg

  Resulullah (sav) ihramlı iken hacamat oldu (kan aldırdı). (Bu metin Sahiheyn'in metnidir.) Buhari merhumun bir diğer rivayetinde: "[Resulullah (sav)] oruçlu iken hacamat oldu" denir. Yine Buhari'nin bir diğer rivayetinde: "[Resulullah (sav) ihramlı iken çektiği ağrı sebebiyle başından hacamat oldu" denir. Bir diğer rivayette: "Şakika denen (başının ön kısmındaki) bir ağrı sebebiye, Lahyu Cemel adında Mekke yolu üzerindeki bir su başında, başının ortasından hacamat oldu" denir.

 • Rasulullah Ayağından Hacamat Olurdu

  /photos/7.jpg

  Resulullah (sav) ihramlı iken ayağının sırtından çektiği bir ağrı sebebiyle hacamat oldu. (Nesai'nin rivayetinde "...Maruz kaldığı incinme sebebiyle (ayağının sırtımdan hacamat oldu)" denmiştir.)


 • Ümmü Seleme Annemiz de Hacamat Yaptırmıştır

  /photos/8.jpg

  ‘’Ümmü Seleme annemiz (Rasulallah SAV hanımlarından biri)  Hacamat yaptırmak için Hz. Rasulallah Efendimizden (SAV) den izin istedi.Rasulallah (SAV) Efendimiz Ebu Taybe’ye emretti, Ümmü Seleme’ye Hacamat yap diye.  (Ravi) dedi ki:  Ebu Taybe, Ümmü Seleme’nin sütkardeşiydi herhalde. Ya da Ebu Taybe henüz ergen değildi.’’

 • Rasulallah (s.a.v.) Kan Alan Kimseye Ücretini Öderdi

  photos/9.jpg

  Abdullah İbn Abbâs (r.a)'tan rivayet edilmiştir: “Rasulallah (s.a.v.) kan aldırdı. Kan alan kimseye ücretini ödedi ve bur¬nuna da ilaç damlattı.”

 • "Hacamat olmaya devam et! Ümmetine de hacamat olmalarını emret!"

  /photos/10.jpg

   İbnu Abbas der ki: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Miraç gecesinde, meleklerden mürekkeb bir cemaate her uğrayışında: "Hacamat olmaya devam et! Ümmetine de hacamat olmalarını emret!" derlerdi."
  Tirmizi, Tıbb 12, (2054).

 • Şifa üç şeydedir

  /photos/11.jpg

  İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Şifa üç şeydedir:
  - Bal şerbeti.
  - Kan aldırma.
  - Ateşle dağlama.
  Ancak ümmetimi dağlamaktan menediyorum."
  Bir rivayette: "Balda, hacamat olmada şifa vardır." denmiştir." Buhari, Tıbb 3.

 

Ozonun Canlılar Üzerindeki Etkisi

Ozon Gazı İnsan Sağlığına Zararlı mıdır?


Ozon gazı, soluduğumuz havadan ya da saf oksijenden elde edilir. Kararsız yapısı nedeniyle görevini tamamladıktan sonra tekrar hammaddesi olan oksijene dönüşür. Kalıntı bırakmayan doğal bir dezenfektan oluşu ve sürekli teneffüs edilmediği taktirde insan sağlığına zararlı değildir.

Amerika Birleşik Devletlerindeki EPA, OSHA, USDA ve ACGIH kuruluşları, 0,10 ppm miktarındaki ozon seviyesine 8 saat süreyle kalmanın hiçbir yan etkisi olmadığını tespit edilmiştir.

Bir kişinin oturduğu 9 M2 lik bir odada ozon miktarını maksimum 0,096 ppm e çıkarabilmektedir.Bu miktarda insan sağlığına zarar verecek miktarın altındadır.Odanın metrekare alanı büyüdükçe,insan sayısı arttıkça,sıcaklık yükseldikçe bu oran daha da düşmektedir.

Mekanın büyüklüğüne ve istenmeyen madde yoğunluğuna göre ortamdaki ozon miktarı ayarlanmalıdır .Hijyenin tam olarak sağlanması için mekanda insan olmadığı saatlerde yüksek konsantrasyonda ozon tutulması (0,2 – 0,3 ppm) ve mekan kullanıma açılmadan yarım saat önce jeneratörün durdurulması tavsiye edilir.Diğer zamanlarda ise 0,05 ppm'lik bir ozon seviyesi yeni bakteri ve mikrop oluşumunu engelleyecektir.

Pennsylvania State Üniversitesi'nde 1998 yılında yayınlandıkları makalede ozonun çok iyi kanıtlanmış olan suda mikrop öldürme özelliğini kütle bazında benzer oranlar kullanıldığında havada da geçerli olması gerektiği savını incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.

Bakteri

Ozon ppb

Kontrol sayısı

Kontrol KOB

Deneme sayısı

Yaşayan oranı ortalama

Min.

Max.

E.coli

300

5

180,000

21

0,56

0,042

0,064

 

327

3

401,000

23

0,005

0,002

0,006

 

389

4

717,000

24

0,021

0,019

0,022

 

631

5

180,000

8

0,007

0,007

0,008

S.aureus

300

5

188,000

26

0,004

0,003

0,004

 

389

3

195,000

26

0,004

0,003

0,004

 

631

5

188,000

8

0,005

0,004

0,006

 

1500

4

415,000,000

18

0,003

0,003

0,003

Havadaki ozona maruz kalan Escherichia coli (üst) ve Staphylococcus aureus (alt) kültürleri.Rakamlar saniye cinsinden ozonla temas sürelerini göstermektedir.

Deneylerde elde edilen E.coli ve S.Aureus ölüm eğrileri havadaki ozonun etkin bakteri sterilizasyonu için alt limitinin 0,1 ppm dolaylarında olduğunu göstermiştir.Bu da sudaki bakteri sterilizasyonunun etkinliğine yakın bir etkinliğe işaret etmektedir.

ABD St.Louis kentinde ozonlu hava sirküle edilen ve edilmeyen iki okullarda yapılan gözlemlerde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

 

Hastalanan çocuk Sayısı

 Hastalık

Uygulanan        

Uygulanmayan

Bademcik

13

57

Boğaz ağrısı

24

60

Soğuk algınlığı   

46

64

Baş ağrısı

9

66

Mide ağrısı

0

25

Kulak ağrısı

1

15

Diş ağrısı

0

20

Hazımsızlık

0

9

Ateşlenme

1

49

Pnemoni

0

4

 

 

BU SİTEDEKİ BİLGİLER İZİNSİZ ÇOĞALTILAMAZ